קראו בכותר - חשיבה ביקורתית: שיקולים סטטיסטיים ושיפוט אינטואיטיבי