ביבליוגרפיה

אולשטיין , ע . , ( 1997 ) מידע אישי הרב ש . ר . ( תשל"ז . ( פירוש לספר דברים , ירושלים : הוצאת מוסד יצחק ברוייר , זיו , ש . . ( 1988 ) גישות חלופיות להתנסות המעשית בהכשרת מורים , חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה , ירושלים , האוניברסיטה העברית . זילברשטיין , מ . גל עוז , ט ; . מוריאלי , א ; . גרינשפן , א . . ( 1991 ) הוראת מתמטיקה בכיתה זי הטרוגנית , ניתוח מצבי הוראה אצל מורה מומחה , חוברת 20 בסדרה הכשרת מורים לתכנון לימודים ולפיתוחם , הוצאת מופ '' ת , מכון למחקר ותכנון לימודים , ירושלים : משרד החינוך והתרבות . זילברשטיין , מ . ( התשנ"ז . ( הוראה כעיסוק פרקטי-רפלקטיבי : השתמעויות להכשרה והשתלמות מורים , ב-דנילוב י . ( עורכת , ( תכנון מדיניות החינוך , כרך ב : ' הכשרת כוח-אדם פדגוגי , ירושלים , המזכירות הפדגוגית , משרד החינוך התרבותו הספורט . זילברשטיין , מ . ואחרים . ( 1994 ) ניתוח מצבי הוראה ודיוקנו של מורה מקצועי : התבוננות בשיעורי מקרא בחטיבת הביניים . תל אביב : מכון מופ"ת , האגף להכשרת עובדי הוראה , משרד החינוך והתרבות . זילברשטיין , מ . בן פרץ , מ ; . זיו , ש . ( עורכים ) ( בדפ...  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה