קראו בכותר - ההוראה כעיסוק פרקטי-רפלקטיבי : קווים לתכניות הכשרה והשתלמות חלופיות - חוברת 1