הערות מסכמות

בהירות קונצפטואלית : במסגרת פעילות המכון למחקר ופיתוח תכניות לימודים ( מכון מופ '' ת ) של האגף להכשרה והשתלמות מורים במשרד החינוך והתרבות , התקיים בשנת תשנ"ד פורום של מורי-מורים ואנשי אקדמיה שהוקדש לדיונים בתפיסת ההוראה כעיסוק פרקטי-רפלקטיבי ובהשתמעויות הנובעות ממנה להכשרת מורים . במפגשי הפורום חזרה ונשנתה התחושה של אי בהירות בהגדרת מושג הרפלקציה ובתיאור המורה הרפלקטיבי . המשתתפים הסכימו שיש צורך בפתיחת שיח קונצפטואלי בהשתתפות חוקרים ומחנכים אנשי אקדמיה והמכללות למורים . מושג הרפלקציה בהקשר של הוראה רפלקסיבית והמורה הרפלקטיבי הוא רב משמעי , אבל אינו פרוץ לפירושו השרירותי של כל דורש . הספרות הפסיכו-חינוכית העוסקת בנושא קובעת גבולות של מסגרות התייחסות לשיח מעין זה . המודלים שהוצעו להבנת משמעות המושג בהקשריו השונים , הבעיות והשאלות המרכזיות שהועלו על ידי החוקרים המתייחסים לשיח סביב נושא הרפלקציה מתווים גבולות לדיון הציבורי בנושא הנדון . הקובץ "רפלקציה בהוראה : ציר מרכזי בהתפתחות המורה" ( זילברשטיין , בן פרץ וזיו עורכים , בדפוס ) והחוברת הנוכחית נועדו לפתוח את השיח הקונצפטואלי בקרב מוריהמו...  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה