שלבים בהתפתחות ההתנהגות הרפלקטיבית של המורים

בתכנית הכשרה לטיפוח מורים רפלקסיביים באוסטרליה נתבקשו הבוגרים לתאר בעל-פה ובכתב אירועי הוראה מהתנסותם האישית ולהתייחס לתיאורים של מקרים שהוצגו בפניהם במהלך ריאיון . בניתוח הממצאים נחשפו ראיות להימצאות ארבע צורות התייחסות בתשובות ובתיאורי ההתנסות של הבוגרים . 1 : ( I 995 Hatton & Smith , ) צורה שהוגדרה ככתיבה מתארת ללא רפלקציה . . 2 תיאור רפלקסיבי - ( reflective description ) תיאורים שמלווים בשיקולי דעת , הנמקות והצדקות . . 3 דיאלוג רפלקסיבי - ( dialogic reflection ) תיאורים שבהם הנבדק מנהל כביכול דו-שיח עם עצמו על מצבים היפותטיים , אפשרויות שונות וראייה רב זוויתית של בעיה . . 4 רפלקציה ביקורתית - ( critical reflection ) תיאורים בקונטקסט היסטורי , חברתיתרבותי תוך גילויים של שיפוטים מוסריים . לדעת המחברים , צורות רפלקציה אלו נמצאות בזיקה של היררכיה התפתחותית . התקדמות הסטודנט-המורה היא בתהליך של מעבר מן הכתיבה המתארת אל התיאור הרפלקטיבי , אל הדיאלוג הרפלקטיבי ולבסוף אל הרפלקציה הביקורתית . כל צורות ההתייחסות הללו הן בבחינת רפלקציה על הפעולה , ( reflection on action ) על פי הגדרתו של שון ...  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה