פרק רביעי: הוראה רפלקטיבית בפרספקטיבה של התפתחות

בחינת ההוראה הרפלקטיבית בפרספקטיבה של ההתפתחות המקצועית של המורה מעוררת שתי שאלות עקרוניות : ראשית , האם יש לראות את טיפוח המורה הרפלקסיבי כמטרה מרכזית בתכניות ההכשרה מתחילת דרכו של הסטודנט המתכשר , או אולי ראוי לדחות מטרה זו לשלבים מאוחרים יותר , לתכניות השתלמות לסוגיהן ? שנית , האם בהתנהגות הרפלקטיבית של המורה קיימים שלבים של התפתחות שיש להתחשב בהם בתכנון תכניות הכשרה והשתלמות ?  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה