התנסות עמיתים

הצמדת זוגות של סטודנטים , בתכנית הכשרה למורים רפלקטיביים באוסטרליה , הוכחה כצעד מוצלח ביותר . בני הזוג שימשו זה לזה כ"ידידים ביקורתיים" . ( Hatton & Smith , 1995 ) ( critical friends ) בסיטואציה זו פגיעות הסטודנטים מפני חשיפה לעיניים זרות נתמעטה ונעלמה . הסטודנטים שימשו זה לזה מחד גיסא יעד להשמעת הרהורים ומחשבות בקול רם , ומאידך גיסא , כמקור לקבלת משוב ביקורתי , מפרה . בהשתלמויות מוסדיות שבהן המורים רוצים להתפתח לא רק כאינדיווידואלים אלא גם כצוות , מסלול זה חשוב מאין כמותו . אחד החסרונות בעבודתו של המורה כיחיד הוא האנונימיות וחוסר הפומביות המלווים את עבודתו . המורה סגור מאחורי דלת כיתתו והוא נושא עמו את ניסיונו העשיר , חלקו כידע גלוי ומפורש ורובו סמוי , לא מפורש ובלתי מנוסח . תפקיד מורי המורים להעלות אוצר בלום זה של ידע מורים הכולל גם את חכמת המעשה ( wisdom of practice ) הייחודית למורים , אל פני השטח , להפוך אותו לפומבי ולאפשר למורים עמיתים להתחלק בו . ( Shulman , 1996 ) לצערנו , התנסות עמיתים טרם מצאה את מקומה במסגרת ממוסדת בבתי הספר . אמנם במספר ניכר של בתי ספר נערכים ביקורים הדדיים ...  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה