מסלול ההתנסות האישית

ההתנסות הישירה היא , ללא ספק , דרך המלך בהתפתחותו המקצועית של הסטודנט ושל המורה הטירון . לכמות הזמן המוקדש להתנסות יש , ככל הנראה , השפעה מועטה על השגת תוצאות ( זיו , . ( 1988 איכות ההדרכה , המתבטאת בשיחות רפלקסיביות , אישיות וקולקטיביות אחרי ההתנסות האישית או אחרי התבוננות בעבודת המורה המאמן או הוראתו של סטודנט עמית - היא המשפיעה יותר . שון 1988 ) , וז 0 ו ( 801 גורס בצדק , שהכשרת מורים להוראה רפלקסיבית עוברת דרך הדרכה רפלקטיבית . הרחבת חלקו של הפרקטיקום בתכניות ההכשרה וביסוסו על ליווי של מורים מאמנים כרוכה ביצירת יחסים חדשים בין המוסדות המכשירים לבין בתי הספר בשדה , בבחירה ובהכשרה של מורים מאמנים ובצעדים נוספים . לדעת גודלד , מחקרים מראים כי הוראה לא רצויה ולא תכליתית איננה תופעה בודדת , אלא תופעה כללית בבתי הספר בארה '' ב ; לכן '' בלי ליווי פרשני ומנחה של גורם שלישי ההכשרה המעשית מובילה להנצחת הסטטוס-קוו" . ( Goodlad , 1989 p . 107 ) אפשר להניח כי המצב בארץ דומה מבחינה זו למצב המתואר על ידי גודלד בארצות הברית . מחד גיסא , מורים מאמנים אינם נבחרים , לרוב , על פי אמות מידה איכותיות . ...  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה