בין התאוריה למעשה; הוויכוח המתמשך

שני סוגי הידע , הפרקטי והתאורטי , נחוצים למורים , והם תורמים לעבודתם המקצועית . בהוראה רפלקסיבית הידע התאורטי , העקרונות וההכללות מספקים את מסגרת ההתייחסות ואת דפוסי הפרשנות להתנסות ולעשייה ההוראתית . מורים מסוגלים לשלב בעבודתם המקצועית את הידע התאורטי עם הידע הפרקטי , את הקונקרטי וההקשרי עם הכללי והאוניברסלי , את הרפלקסיבי עם השגרתי-הטכני . ( 1988 Shulman , ) מחובתם של מורי-המורים להעלות את הידע הסמוי שמאחורי העשייה ההוראתית של המורים לרמת מודעות באמצעות הידע התאורטי , תוך שילוב רפלקציה על ההתנסות ועל ההבנות התאורטיות . ( Shulman , 1988 ) ראוי אפוא לשאוף לכך שהפרקטיקה והתאוריה לא יהיו נפרדות כשני חלקים בלתי תלויים זה בזה , אלא יש לראותן כפנים מתחלפות באותה פעילות של המורה . (& Munby , 1988 Russel ) אין ויכוח באשר לחשיבותם של שני סוגי הידע ותרומתם הפוטנציאלית להתפתחותו המקצועית של המורה . הוויכוח הוא לגבי האסטרטגיה , לגבי דרך הלימוד ורכישת הידע . האם לנקוט מהלד "מן התאוריה אל המעשה / ' או אולי להפך ? תפיסת ההוראה כעיסוק פרקטי רפלקסיבי מכירה בכך שהמורה ניזון ממקורות ידע שונים כגון : ידע...  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה