הוראה רפלקטיבית כקטגוריה פגרמלית

במודל של פיינמן נמסר אין אוריינטציה נפרדת להוראה רפלקטיבית או לטיפוח מורה רפלקטיבי . לטענתה , מטרות של הוראה רפלקטיבית מופיעות בצמוד למסגרות קונצפטואליות שונות . היות שההוראה הרפלקטיבית היא קטגוריה פורמלית , היא יכולה להתחבר לכל אידאולוגיה חינוכית והיא אכן מופיעה בתכניות הכשרה בעלות מסגרות קונצפטואליות שונות . במודלים של צייכנר ודויל יוחדה קטגוריה מיוחדת להוראה רפלקטיבית , ואולם גם חוקרים אלה מתכוונים לקטגוריה פורמלית-גנרית . כוונה זו מרומזת כבר בשמות שניתנו לקטגוריה זו - המסורת הגנרית Generic Tradition - אצל צייכנר ואיש המקצוע הרפלקסיבי - The Reflective Professional - אצל דויל . בעיני צייכנר ודויל קטגוריה זו אינה עומדת בפני עצמה , אלא עשויה להתחבר לכל אחת מן הקטגוריות האחרות המייצגות אידאולוגיות חינוכיות שונות . סיפורן של שתי מורות צעירות - חנה ובס , ( Hannah and Beth ) המובא על ידי צייכנר , ( Zeichner , 1994 ) מדגים את עמדתו של צייכנר בעניין זה . בסיום לימודיהן במוסד להכשרת מורים הצהירו שתי המורות , חנה ובס , שהן רוצות לעודד למידה פעילה אצל תלמידיהן , להגיב ולענות לצרכים ולהתעניינות ...  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה