תרשיס ‭.3‬ אי-ך עעריכיס העוריס את פעולותיהם כהוראה!