האם הרפלקטיביות היא מצב טבעי?

אף כי האדם הוא היצור היחיד ככל הנראה המסוגל למודעות עצמית , הרי במצבו הטבעי בדרך כלל אין הוא מודע לעצמו . התבוננותו ופעולתו מכוונים כלפי העולם החיצון . האדם המיומן פועל בדרך כלל מבלי להפנות תשומת לבו אל הפעולות עצמן , אלא אל תוצאותיהן . ( Bengtsson , 1995 ) הוא קשוב למה שהוא רואה או עושה ולא אל עצמו . המושג של "התכוונותיות '' או "תכליתיות" , ( intentional ity ) שמציין את תכונתו של האדם לפנות אל משהו אחר - לאירועים או לדברים יותר מאשר אל עצמו , הוא מושג בסיסי בתורות פסיכולוגיות פנומנליסטיות Husserl ) מצוטט . ( 1995 Bengtsson , לנטיית האדם לפנות כלפי חוץ ניתן הסבר פסיכולוגי . האינטראקציה של האדם עם המציאות החיצונית לו - הן האובייקטיבית והן האנושית-חכרתית - היא פעמים רבות ומטעמים רבים קלה יותר ונגישה יותר ליחיד מאשר רפלקטיביות שיש בה תהליכי חשיבה הפונים כלפי פנים , אל האדם עצמו . היחיד הוא בעל ניסיון רב מעצם קיומו של המפגש הבלתי פוסק עם העולם החיצון במציאות היומיומית . האפשרויות המרובות לפעול בעולם החיצון מפחיתות את רמת החרדה בפני הלא ידוע ומעניקות ליחיד גם דרכי מפלט מפני התמודדות לא נעימ...  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה