גורם הזמן ברפלקציה

במודל החשיבה הרפלקטיבית של שון ( Schon , 1988 ) יש להבחנה בין רפלקציה תוך כדי פעולה ( in action ) לבין רפלקציה על הפעולה ( on action ) חשיבות מרכזית . המורה הרפלקסיבי מפגין תכונות של חשיבה רפלקסיבית לאורך כל הדרך בעבודתו בהוראה . תוך כדי פעולה המורה בוחן ומפענח מצבי הוראה , מקבל החלטות מהירות לפתרונות ובוחן אותם תוך כדי פעולה ; ואם לא קיבל תוצאות טובות כפי שציפה הוא מנסח מחדש את המצב , מנסה פתרונות אחרים ומתמיד בחתירתו לקבלת התוצאות הטובות המבוקשות . תהליכי החשיבה הרפלקטיביים תוך כדי פעולה בדרך כלל אינם מנוסחים , אינם מפורשים והם מגלים את הידע הסמוי והבלתי מפורש של המורה . סוג זה של רפלקציה תוך כדי פעולה הוא מסימניו המובהקים של מורה מומחה-מקצועי . לדעתו של שון , כל עוד המורה נמצא בתהליך העבודה ובאפשרותו לבחון את פעולתו וגם לתקן את הטעון תיקון תוך כדי פעולה , חשיבתו היא מן הסוג של . in action ואולם הגדרה זו פרוצה לפירושים שונים , וחוקרים רבים תהו וביקרו אותה . השאלה הפתוחה בהקשר להגדרה זו היא מה מהווה את יחידת הפעולה של המורה . האם מדובר באירוע בודד בשיעור , בקטע שיעור או בשיעור השלם , ...  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה