ההוראה כעיסוק רפלקטיבי

בספרות הפסיכו-חינוכית הוצעו מודלים רבים להצגת התפקודים המנטליים המציינים תהליכי רפלקציה באופן כללי והקשורים להוראה הרפלקטיבית באופן מיוחד . רוב החוקרים מציגים את ההוראה הרפלקטיכית על בסיס הגדרות כלליות של תהליכים מנטליים , מבלי לקשור אותם לאידאולוגיה חינוכית מסוימת ומבלי לנקוט עמדה מחייבת לגבי שאלות של יעדי החינוך ותפקידו בבית הספר . בהגדרות ובמודלים האלה ההוראה הרפלקטיבית מוצגת כקטגוריה פורמלית , גנרית באופיה וככזאת שניתן ליישמה בהקשר של אידאולוגיות חינוכיות שונות . לעומתם , יש אחרים ובראשם דונלד שון , ( Schon , 1987 , 1988 ) הרואים את ההוראה הרפלקטיבית כקשורה קשר בל יינתק ללמידה קונסטרוקטיביסטית , וממילא ככזאת שכרוכה באידאולוגיה חינוכית מסוימת המגדירה את יעדי החינוך ואת תפקידי בית הספר בכיוון מסוים . מקורו של המונח רפלקציה בלטינית ומשמעותה "פנייה לאחור . " פירושו המילולי הוא השלכת הראייה לאחור , על פעולה , התרחשות או אירוע שקרה . אכן בעיני רוב החוקרים תהליך הרפלקציה כרוך במבט לאחור , לדברים שקרו בעבר , אף כי כפי שנציין בהמשך יש הרואים את הרפלקציה כגלומה בעשייה בהווה , תוך כדי הפעולה ...  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה