פרק ראשון: שתי תפיסות הוראה בסיסיות

חוקרים רבים בוחנים את ההוראה , את מהות העיסוק בה ואת זיקתה אל עיסוקים אחרים תוך שימוש בהגדרות מתארות-דנוטטיביות . יש הרואים את ההוראה כעיסוק שבו המורה מעבד מידע ממקורות שונים ומקבל החלטות בשלבי תכנון ההוראה , ביצועה ולאחר סיומה . ( Clark & Peterson , 1986 ) making Teaching as information processing and decision - אחרים רואים את ההוראה כמאופיינת במצבי דילמה , שבהם המורה נדרש להציע פתרונות שלעולם הם חלקיים ובעלי אופי של פשרה בין מחויבויות סותרות . ( Lampert , 1985 ) Teaching as dilemma problem solving יש ששמים את הדגש על העיסוק בהוראה כאומנות ומאפיינים אותה בעיקר בשליטה במיומנויות ( Skills ) המעניקות למורה את מעמדו המקצועי . ( Brown & Mclntyre , 1986 ) Teaching as a craft - ברקע ההגדרות האלו ניתן לחשוף תפיסות מושגיות רחבות יותר . שתי תפיסות המייצגות דגמי חשיבה וחקירה מובחנים בולטות בספרות העוסקת במחקר ההוראה ובמחקר התפתחות המורים והכשרתם המקצועית . התפיסה הראשונה רואה את ההוראה בכיתה כמדע יישומי , Teaching as applied science - והתפיסה השנייה רואה את ההוראה כעיסוק פרקטי-רפלקטיבי . ( Zeich...  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה