מבוא: עת לשינוי

בנאום של היו"ר בכנס השנתי של חוקרי החינוך בארה"ב ( 1996 Darling-Hammond , ) הוצג אתגר בפני חוקרי החינוך והמחנכים לקראת המאה ה21- בהצעה לקדם ולשנות את פני ההוראה המסורתית הרווחת כיום . בעקבות ההתקדמות המרשימה בעשורים האחרונים בהבנת תהליכי הלמידה של בני-האדם הגיעה שעתה של ההוראה להשתנות . "לא ניתן עוד להסתפק בהעברת ידע , במתן מבחנים להערכת הישגים ובמתן ציונים . עלינו כמורים ללמוד ולהבין כיצד להגיב לצורכי הלמידה השונים של התלמידים , איך להתחשב בנקודות הכניסה השונות שלהם לתהליכי הלמידה וכיצד לעצב דרכי הוראה שמספקות את הפיגומים ואת התיווכים הנדרשים לקידום התלמידים" ( שם , עמ' . ( 7 דרלינג-המונד סבורה שבמאה הבאה תתרכז קהילת חוקרי החינוך ביצירת ידע הוראה חדש , ידע שמתאים להבנת תהליכי הלמידה כפי שהם ידועים היום . במחקר ההוראה צריך לחולל תפנית . "במקום לחתור להכללות גורפות שמספקות לקובעי מדיניות החינוך ולמורי המורים כלים לפיקוח ולמדידת יעילות ההוראה - כמו ניסוח חמשת הכללים לניהול תקין של כיתה או שבעת הצעדים להכנת שיעור לדוגמה - על המחקר לחתור ליצירת אפשרויות חדשות , שבהן יעמידו לרשות המורים ידע...  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה