הערות לשער חמישי

הערות לשער חמישי 1 התיאור לקוח מיוספוס בקדמוניות ספר כ פסקאות . 196-189 העיון בפרק הבא נעשה בעקבות מספר מאמרים מתוך א' כשר ( עורך , ( המרד הגדול , ירושלים תשמ '' ג . 2 ראו אריה כשר , "הרקע הסיבתי והנסיבתי של מלחמת היהודים ברומאים , " המרד הגדול , עמ' 3 . 75-74 סכסוך זה מתועד היטב במאמרו של ישראל לוין , "הסכסוך היהודי יווני בקיסריה במאה הראשונה לספירה , " המרד הגדול , עמ' 4 . 194-173 ראו על כך בפרקים על תלמידי שמאי והלל . 5 אני מביא את הסיפור על פי נוסחו הבבלי . לסיפור זה ישנה מקבילה במקורות ארץ ישראל : איכה רבתי , ד ב ( מהדורת בובר , עמ' . ( 143-142 פי מנדל כתב מחקר משווה על סיפור זה שבו הוא טוען שמסורת ארץ ישראל לא כוללת בגרעינה את "ענוותנותו" של זכריה בן אבקולס ועיקרו של המעשה שם בא כדי להדגים את הסיבות הפנימיות חברתיות לחורבן . בסיפור כפי שמופיע בבבלי יש מקום מרכזי לפשיטת הרגל של המנהיגות הרבנית ועמה גם קריסת המערכת ההלכתית הנהוגה על ירה . ראו פ' מנדל , " אגדות החורבן : בין ארץ ישראל לבבל , " י' גפני ( עורך , ( מרכז ותפוצה , ירושלים תשס '' ר , עמ' . 158-141 6 שורה זו עומדת במרכז מא...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)