חתימה: מתעוררים לאחר חורבן

חתימה : מתעוררים לארור חורבן " אשמורה " שפת חז"ל מכילה שכבות של משמעות למילים . פעמים רבות מנסה התלמוד לחשוף את הרובד הנסתר למילה במשנה , ודרכו לגלות תוכנות חדשות במאמרי התנאים . בדרך זו מברר התלמוד בראש מסכת ברכות את משמעות המילה "אשמורה . " המשנה הפותחת את המסכת מביאה את דעת ר' אליעזר , המגביל את זמן קריאת שמע : "עד סוף האשמורה הראשונה . " שואל התלמוד : מאי קסבר רבי אליעזר ? אי קסבר שלש משמרות הוי הלילה , לימא : עד ארבע שעות ! ואי קסבר ארבע משמרות הוי הלילה , לימא עד שלש שעות ! [ ברכות , ג ע"א ] תרגום : מה סובר רבי אליעזר ? אם הוא סובר שהלילה מתחלק לשלוש משמרות , שיאמר : עד ארבע שעות [ שליש לילה ![ ואם הוא סובר שהלילה מתחלק לארבע משמרות , שיאמר : עד שלוש שעות ! על פניה שאלת התלמוד טכנית לגמרי : בעולמם של תנאים ואמוראים מחולק היום לשתים עשרה שעות ( זמניות . ( שואל התלמוד : למה מכביד עלינו ר' אליעזר בהגדרת זמן שונה " ) אשמורה ?( " מבחינה פונקציונלית נהיר לנו יותר השימוש בשעות . במקום לענות תשובה פשוטה וישירה מעביר אותנו התלמוד לתשובה המרקיעה לשחקים : לעולם קסבר שלש משמרות הוי הלילה , ו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)