רבן שמעון בן גמליאל

רבן שמעון בן גמלי אל שמעון בנו אומר : כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה ; ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה ; וכל המרבה דברים מביא חטא [ אבות , א יזו . שילוב כוחות של צדוקים ו 9 רוע ' 1 ם : רונן בן רונן ורבן שמעון בן גמליאל חנן בן חנן מתואר אצל יוספוס כ"כהן שחצן ועז פנים המחמיר במשפט היהודים כמנהג הצדוקים" ( קדמוניות , כ . ( 199 ישנן כמה עדויות המצביעות על כך שרבן שמעון בן גמליאל מילא את מקומו של אביו בהנהגתה הרוחנית של העיר עד למותו במהלך המרד . לצערנו לא נותרו במקורות חז"ל אמירות רבות מתורתו של חכם זה . רוב המקורות המזכירים את רשב"ג מתכוונים לנכדו , נשיא ישראל בדור אושא ( שלאחר מרד בר כוכבא . ( ישנם מעט מקורות שבהם מכוון אזכור השם " רשב"ג" לתקופת הבית . משנה אחת מספרת על תקנה של רבן שמעון בן גמליאל לייצוב המצב הכלכלי הקשה בירושלים ערב החורבן : מעשה שעמדו קינים בירושלים בדינרי זהב . אמר רבן שמעון בן גמליאל : המעון הזה , לא אלין הלילה עד שיהו בדינרין . נכנס לבית דין ולימד : האשה שיש עליה חמש לידות ודאות , חמש זיבות ודאות — מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים ואין השאר עליה חובה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)