ראשית המרד בירושלים: רקע היסטורי-מדיני

ראשית המרד בי רושלים : רקע ה 0 ' ג 1 ורי מד'ני עצרנו בפרשת ביטול הקורבן לשלום הקיסר . אירוע זה מתועד היטב בספרות פנימית וחיצונית ומתוארך לשנת 66 לסה"נ . כוח הסבל של האוכלוסייה היהודית כשל לנוכח התעמרותם של הנציבים , בעיקר בעניינים כלכליים אך גם בזלזול ובהשפלה דתית לאומית . בשלב זה עלינו לעצור ולעשות סדר בשאלת ההנהגה היהודית ששלטה בירושלים . בגידתו של אגר'פס השני אגריפס השני נולד בשנת 27 לספירה לאביו אגריפס הראשון ולאשתו קיפרוס . אביו היה נכדו של הורדוס מאשתו מרים החשמונאית , וכך זרמו אצל אגריפס דמו של בית חשמונאי יחד עם דמו של בית הורדוס . על קשרי אביו עם בית הקיסרות הרומי ( ובעיקר עם קליגולה ) עמדנו בשער הקודם . אגריפס השני התייתם מאביו כשהיה בן 17 ולפיכך לא הכירו בו הרומים כמלך יהודה , בטענה כי עודנו צעיר . הוא נסע לרומא לשם קבלת חינוך מלכותי , ולאחר כמה שנים מסר לו הקיסר קלאודיוס את הממלכה הקטנה כלקים ( בצפון הארץ , ליד הרי הלבנון . ( כן נותרו בידו מקצת מזכויות אביו בארץ יהודה , לרבות הזכות למנות את הכהן הגדול . הוא השתמש בסמכות זו בצורה מושחתת , ומינה כהנים גדולים באמצעות שוחד ותככ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)