רבן יוחנן בן זכאי: ביצור עולם התורה בימי המרד

רבן ' וחנן בן זכאי : ביצור עולם התורה בימי המרד בשלב זה , כשהמדד יצא כבר לדרך , אנו ניגשים לתיאור אחד מגדולי ישראל , המעורר שאלות קשות באופן הנהגתו את האומה בימי החורבן . רבן יוחנן בן זכאי = ) ריב"ז ) לא נחקק כסולל דרך בעולמה של תורה אלא כמי שהצליח בימי משבר לאומי להציל את העם מחורבן טוטלי . התלמוד מתאר כיצד יצא מירושלים בעיצומו של המצור של הקנאים ונפגש עם אספסיינום , מי שעתיד היה להתמנות לקיסר . לאחר דין ודברים ביניהם זוכה ריב"ז למילוי משאלותיו הנוגעות לשיקום העם בתקופה שלאחר החורבן הממשמש ובא.- אמר ליה : תן לי יבנה וחכמיה ושושילתא דרבן גמליאל ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק = ] ואת שושלתו של רבן גמליאל ורופאים שיירפאו את רבי צדוק ] [ גיטין , נו ע"ב . [ בקשותיו נעות סביב הרצון לשמר את החיים הרוחניים לאחר "עידן ירושלים . " הוא זקוק למרכז רוחני בדמות "יבנה וחכמיה , " לסמלי ריבונות בדמות משפחת הנשיאות משושלתו של רבן גמליאל , והוא מבקש רפואה לד' צדוק המתענה בתוך העיר . ריב"ז מקדים בכך רפואה למכת החורבן ומצליח ליצור המשך לקיום היהודי ללא בית מקדש . בהמשך אותה פסקה מביא התלמוד את דברי רב יוסף ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)