י רושלים ערב החורבן: רקע היסטורי־מדיני

י רושלים ערב החורבן : רקע ה'ססור' מד'נ' אובדן הע 1 ל'ג 1 ה והתחזקות הקנאים ראינו בשער הקודם את התגבשות מחנה הקנאים תוך שילוב הכוחות של גורמים אידאולוגיים גליליים עם גורמים פליליים מובהקים ( כגון בן דינאי . ( כמו כן , עמדנו על אופיים של הסיקריים ששילבו בפעולותיהם קנאות לאומית , שנאת רומי ופעילות חברתית תקיפה . בשער זה אנו עוברים לדון בשנים של ערב החורבן ובחורבן עצמו . כדרך השערים הקודמים נפתח גם כאן בהכרת התקופה כדי להבין טוב יותר את מקום חכמים והשקפתם ' . ' מי הנציב 9 ל'ק : 0 הידרדרות היחסים עם הנציבים שנות החמישים של המאה הראשונה ( ימי הנציב פליקם ) התאפיינו בהחרפת ההתנגדות לרומי , הן מבחינה דתית הן מבחינה כלכלית . היסטוריונים בני התקופה , יהודים ושאינם יהודים , יודעים לספר על שחיתותו השלטונית של פליקס , שלא בחל בשום אמצעי כדי להשביע את תאוותיו . הוא אימת בדרכי שלטונו את הדימוי של "עבד כי ימלוך . " הוא עשה כל מה שיכול היה כדי לדכא את הכוחות הלאומיים שהתעוררו בקרב היהודים . כבר הזכרנו את אנשי הגליל שאימצו את בן רינאי כמנהיגם . פליקס הצליח לעצור את בן דינאי ולשולחו למשפט ברומא . אולם ני...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)