פתיחה

פתיחה חורבן בית המקדש לא ארע בפתאומיות . קדמו לו תהליכים פנימיים של כרסום מבית והתגברות לחץ השלטון הרומי מחוץ . הרומאים עשו כל מה שיכלו כדי להחריף את שלטונם ולפגוע באוכלוסייה היהודית . הנציבים האחרונים לא השכילו לנווט בין האוכלוסייה היהודית לבין אוכלוסיות אחרות בארץ והביאו למעשה לעליית הכוחות המתסיסים בעם . גדול חכמי ישראל , רבן יוחנן בן זכאי , בחר לנטוש את העיר כשהבין שהחורבן לא יימנע . מנהיגים אחרים כמו רבן שמעון בן גמליאל וחנן בן חנן הכהן הקימו ממשלת חתם זמנית כדי לנסות ולהשפיע מבפנים . הסיקריים פנו אל מחוץ למחנה ישראל , ובחרו את מצדה כמעוז להתבצרות ולהתבדלות . המנהיגות עמדה נבוכה מול המציאות של קנאות מעורבת באלמנטים פליליים . ראשי מפלגות שייצגו את הזרמים המתונים בעם לא יכלו לעצור את המרד או לווסתו . הרומאים מצדם הגיבו במלוא העוצמה . החורבן היה אפוא לעובדה מוגמרת . בשער זה לא נתאר את מלחמת החורבן אלא את האווירה שמסביבה . השבר של חכמי ישראל בא לידי ביטוי באופן מיוחד בדמותו הקסומה של ר' צדוק , החותם שער זה . ר' צדוק היה זה שעמד במעלה המזבח בניסיונותיו לתקן את השבר המוסרי , זה שהסתובב ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)