על קנאים וקנאות בסוף ימי בית שני

על קנאים וקנאות בסוף ימי בית ע 1 ני חכמים כדגי הים הורה מתפלל לשלומה של מלכות , שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו [ אבות , ג ב . [ בפרק הקודם עסקנו במקומם הבעייתי של הנהנים במרקם החברתי של סוף ימי בית שני . כבר עמדנו ( בפרק על רבן גמליאל הזקן ) על כך שהחכמים יצרו מבצר של תורה המנותק מעולם הכהונה ומהשלטון המסואב . הם התנהלו בנתיב אחר וטיפחו מדיניות של שתיקה בנושאים שלטוניים . רבן גמליאל הזקן מתאר את עולם לומדי התורה תוך השוואה לעולם הדגים . כפי שניווכח , לא בכרי בחר בהשוואה זו : לענין התלמידים דרש רבן גמליאל הזקן ארבעה דברים : דג טמא , דג טהור , דג מן הירדן , דג מן הים הגדול . דג טמא כיצד ? בן עניים שלמד מקרא ומשנה , הלכות ואגדות , ואין בו דיעה . דג טהור כיצד ? זה בן עשירים שלמד מקרא ומשנה , הלכות ואגדות , ויש בו דיעה . דג מן הירדן כיצד ? זה תלמיד חכם שלמד מקרא ומשנה , מדרש הלכות ואגדות , ואין בו דעת להשיב . דג מן הים הגדול כיצד ? זה תלמיד חכם שלמד מקרא ומשנה , מדרש הלכות ואגדות , ויש בו דעת להשיב [ אבות דרבי נתן , נוסח א פרק מן . בהשוואת חכמים לדגים יש מורכבות רבה . היא מתארת את מקום ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)