הכהנים בסוף ימי הבית

הכהנ'ם ב 0 וף 'ס הבית בפרק הקודם מיקדנו את מבטנו ברבן גמליאל הזקן וראינו שהוא יושב בהר הבית , מתקן תקנות , מרכז את הפעילות הדתית חברתית , וממנו יוצאת הוראה לכל ישראל . כבר רמזנו על כך שהכהנים לא היו שותפים למפעלו הרוחני של רבן גמליאל . הוא לא היה צריך להם כדי להנחיל את התורה לישראל . ואולם הם בכל זאת היו קיימים , והשפיעו על חיי היומיום . בפרק זה נפנה את מבטנו אל עולמם של הכהנים , שלמעשה איבד כבר מימי כנסת הגדולה את מעמדו הרוחני . הציבור הדתי נפגש עם בית המקדש במוקדי זיכרון : תשעה באב ויום הכיפורים . אז נזכרים ביפי המקדש , בתפארת הכהנים ובקדושה האופפת כל . שירת "אמת מה נהדר" של תפילת יום הכיפורים מעבירה לנגד עינינו דמות פלאית וטהורה היוצאת מבית קודש הקודשים בשלום ובלי פגע . אולם המציאות בבית המקדש בדור שלפני החורבן היתה מורכבת . הכהונה הגדולה , ובעקבותיה כל מעמד הכהונה , הפכה לתפקיד של שררה הקשורה קשר אמיץ לשלטון . מימי הורדוס ואילך לא נבחרו הכהנים הגדולים בהתאם לייחוסם ולמעלתם אלא בהתאם לקשריהם הפוליטיים ולמעמדם הכלכלי . כדאי לזכור שצורת השלטון היתה אוליגרכיה , כלומר מיעוט של משפחות עש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)