רבן גמליאל הזקן: ייצוב חיי התורה

רבן גמלי אל הזקן : " צוב ח" התורה רבן גמליאל אומר : עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר אומדות [ אבות , א טז . 1 העשורים הבאים מקרבים אותנו לימי חורבן הבית , ובהם פועל רבן גמליאל הזקן , נכדו של הלל . כאשר מעיינים בתורתו ובפועלו עשוי להתקבל הרושם שהוא חי בתקופה שבה קיימת מדינה יהודית ריבונית שאינה סובלת מבעיות חוץ וביטחון , מבעיות פנים כגון "תלמידי שמאי והלל שהורגין זה בזה" או מחיילים רומים המערערים את כל סדרי הכלכלה ומשטר המסים . יש בידינו רשימה מכובדת של פעולות בתחומי החקיקה שרבן גמליאל השאיר אחריו . הרושם הכללי העולה מקריאת המקורות התנאיים המתארים את פועלו הוא שיש כאן מנהיג המקובל על כל חלקי האומה ומורה הוראות בכל תחומי החיים . דווקא על רקע ההיסטוריה של התקופה שראינו לעיל אפשר להבין את גודל אחריותו . הוא עובד בפנים , בתוך ההנהגה היהודית , כנראה ללא מעורבות פוליטית , ומגבש דפוסי הנהגה שישרדו לאורך כל ההיסטוריה היהודית עד לימינו . ההתחקות אחריו באמצעות המקורות ששרדו בידנו מגלה אדם המעורה בכל תחומי החיים ולוקח אחריות על כל מה שבידיו . לשכת הגז'ת המוסד החשוב ביותר בתקופה זו הוא הסנהדר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)