פתיחה

פתיחה בשער הקודם סיימנו את הדיון בשמאי ובהלל בימי מלכות הוררוס . לו היינו נאמנים לרצף ההיסטורי היה עלינו לדון כעת במנהיגים הרוחניים שפעלו בשנים הראשונות לספירה . אולם משימה זו נתקלת במחסום מביך : לא ידוע לנו על כאלו . ארבעה נשיאים פעלו על פי המסורת בעם ישראל בימי הבית : הלל , שמעון , גמליאל ושמעון ( שבת , טו ע"א . ( שני האחרונים . רבן גמליאל הזקן ורבן שמעון בן גמליאל , מוכרים לנו היטב ועוד נעסוק בהם , אך הם פעלו במחציתה השנייה של המאה , והעיסוק בהם מכניס אותנו לימי החורבן ממש . על הלל הרחבנו כבר את הדיבור , ואילו על שמעון , בנו של הלל הזקן ואביו של רבן גמליאל הזקן ( כך על פי רש"י שבת , שם , ( איננו יודעים דבר ! כל התקופה הזו נקראת במקורות שלנו על שם תלמידי שמאי והלל , ללא העמדת איש על העדה . התוספתא יודעת לספר לנו שהימים היו ימי התעצמות המחלוקת בישראל : משרבו תלמידי שמיי והלל שלא שימשו כל צרכן הרבו מחלוקות בישראל ונעשו שתי תורות [ תוספתא חגיגה , ב ט . [ את הרקע והסיבה לכך שהתלמידים "לא שימשו כל צרכם" מסביר רב שרירא גאון -.ומשום הנך מהומות ושמרים ושיבושים שהיו באותו הזמן לא שמשו  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)