הערות לשער שלישי

הערות לשער שליש 1 יש אומרים שהלל לא בא מבבל אלא מאלכסנדריה המלאה והספוגה בתרבות יוון . ממנה יצאו גדולי הפילוסופים , בה צמחו המתמטיקה והפיסיקה ובה עסקו בחשיבה ובהאדרת מעמדו של האדם בעולם . ראו על כך במאמרו של א' קמינקא , "הלל הזקן ומפעלו , " ציון , ד ( תרצ"ט , ( עמ' . 259 2 יוספוס ( קדמוניות , טו ( 3 מספר שחכמים דיברו על לב העם להיכנע בפני הורדוס . הוא כמובן לא מזכיר שם של חכם מסוים , אך עקרונית אין זה מופרך לחשוב שהיו חכמים שהבינו שעדיף להיכנע להורדוס ולא למות . ראו מ' שטרן , "מדיניותו של הורדוס והחברה היהודית בסוף ימי בית שני , " מחקרים בתולדות ישראל בימי בית שני , ירושלים תשנ"א , עמ' , 181 הערה . 6 3 לשלטונו של הורדוס הוקדשו מחקרים רבים . הגדול שבהם הוא ספרו של א' שליט , הוירוס המלך , האיש ופעלו , ירושלים תש"ך . 4 בעיקר מחכמי ישראל הראשונים כמו רבי אברהם זכות , בעל ספר היוחסין ור"ע מן האדומים , בעל ספר מאור עיניים ( פרק ג , ( וראו אצל ג' אלון , מחקרים בתולדות ישראל , חלק א , עמ' 5 . 266 בן ציון לוריא , מינאי עד הורדוס , ירושלים תשל"ד , עמ' , 197 הערה ( . . 24 ראו : בן שלום , בית שמאי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)