מבט לימינו: בני בניו של הלל הזקן

סבג 1 ל'מ'נו : בני בניו של הלל הזקן ראינו אפוא שהתקבלה הכרעה ונפסקה הלכה כבית הלל . מה משמעות הדבר ? מהו אופיו של אדם ההולך בדרך בית הלל ? בדרך כלל מבדילים ומאפיינים את שני הבתים על בסיס הבחנות הלכתיות . בעולמה של ההלכה מקובל להתייחס להליכה בדרך בית הלל בהתחשבות במציאות וכמציאת פתרונות פנים הלכתיים כדי לגשר על פערים בין הלכה לךאליה . אדגים את דבריי באמצעות ציטוט מדברי הרב עובדיה יוסף שנאמרו בשבט תשל"ג , ארבעה חודשים לאחר שנבחר לכהונת הרב הראשי : הרבנים הספרדים הם מבית הלל , מטים כלפי חסד ואין להם חומרות , הם הולכים בדרך המלך . ואילו רבנים אשכנזים הם מטים כלפי הגבורה , מבית שמאי שהיו מכבידים . יש אנשים שחושבים שאנחנו קנאים . אני רוצה להוציא מלב החושבים שאני מבית שמאי , להיפר , אני מבית הלל , והלוואי והיו האשכנזים בסדר כמונו . כפי שציינו לעיל , גם בעולם המחקר מקובל להציג את היצירה ההלכתית של בית הלל אל מול המסורתיות של בית שמאי . בית שמאי משמרים את ההלכה הקדומה ובית הלל יוצרים את ההלכה המתחדשת . הטענה המקובלת במחקר היא שיצירה זו באה לעולם עקב נסיבות שהזמן גרמן . הדעה שמבטא הרב עובדיה , ש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)