שמאי ותלמידו בבא בן בוטא

שנז 0 י ותלמידו בבא בן בוטא שמאי אומר : עשה תורתך קבע , אמור מעט ועשה הרבה , והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות [ אבות , א טח . דומה כי לא היינו מקשרים משנה זו דווקא לדמותו הקפדנית של שמאי הזקן . יש טענה שלפיה הדמות הקפדנית עוצבה על ידי אמוראים מאוחרים כחלק מתהליך חינוכי הנעשה באמצעות סיפורי חכמים . תהא האמת אשר תהא , אני מבקש לעסוק הפעם בשמאי ובאחד מתלמידיו על רקע משנה זו ומה שעולה ממנה . המאבק בין תלמ'ד שמאי להלל : ספרות וךאליה ראינו כיצד מרחיקים שמעיה ואבטליון , בדור הקודם להלל ולשמאי , את החכמים מן הפוליטיקה . מלחמות האחים של אחרוני החשמונאים קיבעו את העמדה הרבנית שלפיה מבצר התורה הוא נחלת החכם ושממנו הוא מקרין את העוצמה לכל העם . הדור הבא , דור הלל ושמאי , כבר עוסק הרבה מאוד בענייני הלכה ; הלכות שבת ומועדים , הלכות תפילה וברכות , הלכות טומאה וטהרה , קודשים וזרעים : הכל מעסיק אותם ובכל הם דנים . מן הסתם התקיים גם קודם לכן עיסוק בכל שטחי התורה , אך דומה שאירוע מסוים מעלה אל פני השטח את מושג המחלוקת . המחלוקת שכמעט ולא היתה קיימת בדורות שקדמו להלל ושמאי , הופכת לרווחת מאור בתקופתם ....  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)