בית הלל ובית שמאי - בין קודש לחול

בית הלל ובית שמאי - בין קודש לחול אנו נכנסים לעיון במחלוקות בית שמאי ובית הלל בעניין היחס שבין קודש לחול . זהו נושא חובק עולם . שורשיו בימי הזוגות וענפיו משתרגים ללא ספק עד לימינו אלה . אין כמעט תחום מתחומי החיים שאין לו נגיעה לשאלה זו : בריאת האדם על מרכיביו השונים , עולם התפילה ונוכחות האלוהים בעולם , עולם המשפחה והמיניות , עולם השבת והמועד לעומת ימי החול , ועוד . לא אצליח להציג כאן את העניין כולו אלא את קצהו בלבד . קבלת עול מלכות ע 1 ס'ם אחד מסעיפי המחלוקת הבולטים בשאלת נוכחות הקדושה בחיי המעשה נמצא במסכת ברכות במסגרת הלכות קריאת שמע : בית שמאי אומרים : בערב כל אדם יטו ויקראו ובבוקר יעמדו , שנאמר : ובשכבך ובקומך ( דברים , ו ז . ( ובית הלל אומרים : כל אדם קורא כדרכו , שנאמר : ובלכתך בדרך ( שם . ( אם כן , למה נאמר : ובשכבך ובקומך ? בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים . אמר ר' טרפון : אני הייתי בא בדרך והטיתי לקרות כדברי בית שמאי וסכנתי בעצמי מפני הלסטים . אמרו לו : כדןאןי היית לחוב בעצמך , שעברת על דברי בית הלל ( משנה ברכות , א גו . משנה זו אינה עוסקת בעניינים של צורה אלא של תו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)