בין הלל לשמאי

ב'ן הלל לשמאי כארבע מאות שנה לאחר ימי שמעון הצדיק נולד הלל למשפחה מיוחסת מבבל . הוא עולה לארץ ישראל ומשמש את שמעיה ואבטליון בעניות מרודה . בשלב מאוחר יותר הוא עולה לגדולה ותופס את מקומו כנשיא ישראל וכחוליית המעבר בין ימי הזוגות לימי התנאים . רקע ה'ססור' מד'נ' הימים שבהם פועלים הלל ושמאי הם ימי הורדוס — החל משנת 37 לפנה"ס ועד לראשית המאה הראשונה . ימי הורדוס נחשבים למעבר המוחלט ממדינת החשמונאים לשלטון הרומי . כבר בימי אבי הורדוס , אנטיפטרס , הורגשה ההתרחקות משלטון יהודי , ובימי הורדוס החריף הדבר : הוררוס הקים את ממלכתו על בסיס צר מאוד של הסכמה פנימית תוך הישענות מלאה על האימפריה הרומית . שלטונו ביסס סופית את אחיזתה של רומא ביהודה אך לא כיבה את אש המרד שדלקה כל אותן שנים בלבבות . הקנאות החשמונאית המשיכה לשכון בלב האומה , מדי פעם בפעם פרצה ( כמו בימי אריסטובלוס שלחם נגד הורקנוס השני ) ודוכאה , אך מעולם לא כבתה . אחד השיאים של רוח החשמונאים מתואר על ידי יוספוס בימי המצור שהטיל הורדוס על ירושלים ( קדמוניות , יד . ( 481-468 רק כוח רב וצבא עצום אפשרו להורדוס לכבוש את ירושלים . זו היתה מלחמה ש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)