הערות לשער שני

הערות לשער שני 1 הידיעות על מדיניות יוון בתקופה החשמונאית לקוחות מתוך מ' שטרן , "ארץ ישראל בתקופה ההלניסטית , " ישראל אפעל ( עורך , ( ההיסטוריה של ארץ ישראל , ירושלים תשנ"ח , כרך שלישי , עמ' . 140-70 2 אני משתמש להלן במהדורות המדעיות של ספרי מקבים : אי רפפורט , מקבים א , מבוא תרגום ופירוש , ירושלים תשס '' ד ; ד' שוורץ , מקבים ב , מבוא תרגום ופירוש , ירושלים תשס"ה . 3 מ' שטרן , "ייסוד הגימנאסיון , הפיכת ירושלים לפוליס ועליית מנלאוס , " ציון , נז ( תשנ"ב , ( עמ' 4 . 246-233 מ' שטרן , "מוסדותיה של ההנהגה העצמית היהודית , " ההיסטוריה של ארץ ישראל , כרך שלישי , עמי 105 ועמי 5 . 125-124 תיאור מפורט של הגזרות ושל הארועים שנלוו להן מופיע בספר מקבים ב . 6 א' צ'ריקובר , '' גזירות אנטיוכוס ובעיותיהן , " היהודים בעולם היווני והרומי , תל אביב וירושלים תשכ"א , עמ' 7 . 180-156 "מקומה של ההלכה בחכמת ישראל , " על הלכה ואגדה , תל אביב תש"ך , עמ' . 15 8 א' פינקלשטיין , מבוא למסכתות אבות ואבות דרבי נתן , ניו יורק תשי"א , עמ' רלו , מציג את ההבדל בין בני הזוג הראשון בדרך שונה . לפי הסברו יוסי בן יועזר היה ר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)