מבט לימינו: חנוכה - רישומו של חג במהלך הדורות

מבג 1 לימינו : חנוכה - רישומו של חג במהלך הדורות בשער זה ליווינו את המדינה החשמונאית מראשית ימי אנטיוכוס והמרד ועד לכניסת הרומים והתפוררות המדינה . בלבה של התקופה נמצא חג החנוכה , ונקדיש מעט שורות לתיאור החג במורשת ישראל . בספרות התקופה נשתמרו הסיפורים על חנוכה במספר גרסאות , בעיקר בספרי המקבים . ספרים אלו , המוגדרים כחיצוניים , נכתבו על ידי סופרים שונים במקומות שונים . שני הספרים העיקריים המתארים את ייסוד חג החנוכה הם מקבים א ומקבים ב . מקבים א נכתב במקורו בעברית והוא מקיף את התקופה שבין גזרות אנטיוכוס 167 ) לפנה"ס ) ועד רצח שמעון 134 ) לפנה"ס . ( הדגש בספר הוא על ההיסטוריה הצבאית של המקבים , והוא נכתב מתוך הזדהות עמוקה עם המרד ונושאיו . זוהי הגרסה הישראלית למרד המקבים . מקבים ב הוא ספר גלותי שנכתב על ידי יאסון איש קיריני , ועניינו העיקרי הוא במצבה הדתי של האומה בימי מרד המקבים . הוא נכתב כדי לבסס את חגיגת יום ניקנור בי"ג באדר . מבחינת זמנו הוא חופף מאוד את מקבים א . חגיגת החנוכה שונה בשני ספרים אלו בהתאם למספר ולתרבותו : ספר מקבים א ( פרק ר ) מתאר כיצד עלה יהודה המכבי עם מחנהו לירושל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)