שמעיה ואבטליון: בעיצומה של מלחמת אריסטובלוס והורקנוס

שמע'ה ואב 0 ל'ו : | בעיצומה של מלחמת אר' ססובלוס והורקנוס שמעיה ואבטליוץ קבלו מהם . שמעיה אומר : אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתודע לרשות . אבטליון אומר : חכמים , הזהרו בדבריכם , שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמים מתחלל [ אבות , א י-יא . [ רקע ה 00 ' ור' מד'נ' את בני הזוג השלישי , שמעון בן שטח ויהודה בן טבאי , מיקמנו בימיהם של ינאי המלך ושלומציון המלכה 100 ) עד 67 לפנה"ס . ( בני הזוג הרביעי , שמעיה ואבטליון , פועלים בדור הבא , ימים של רעידת אדמה פנימית בתוך החברה הארצישראלית . קודם שנדון במשנה , נערוך היכרות מהירה עם מאורעות הזמן . שלומציון המלכה ניהלה מערכת שקטה של שלום מבית ומחוץ . מיד עם מותה נתמנה בנו הבכור של ינאי , הורקנוס השני , למשרת הכהן והמלך . אחיו הצעיר , אריסטובלוס , הכשיר עצמו למלוכה , עורר את חיילי אביו ובשקט ארגן מרד . הקרב היה קצר ואריסטובלוס תפס את השלטון . הורקנוס נכנע אך לא ויתר , ופנה עם ידידו אנטיפטרס אל חרתת מלך אדום בבקשת עזרה . יחד עלו על יהודה וצרו על הבית שבו התבצרו אריסטובלוס וחייליו . בהקשר למלחמה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)