יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח: צדק צדק תרדוף

יהודה בן טבאי ושמעון בן ע 01 ר : 1 צדק צדק תרדוף יהודה בז טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם . יהודה בן טבאי אומר : אל תעש עצמך כעורכי הדיינין , וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים , וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין כשקבלו עליהם את הדין . שמעון בן שטח אומר : הוי מרבה לחקור את העדים והוי זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר [ אבות , א ח-ט . [ רקע ה'ססור' סד'נ' נפתח בהכרת התקופה שבה פועלים בני הזוג השלישי : יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח . בני הזוג הקודם , יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי , פעלו בימי יוחנן ( הורקנוס ) הכהן החשמונאי ששלט עד שנת 104 לפנה"ס . שנה אחת שלט בנו הבכור , אריסטובלוס , שהרג את אמו ואת אחד מאחיו ( אנטיגונוס ) ואסר את יתר אחיו . מהר מאוד נשתבשה דעתו של אריסטובלוס והוא מת משיכרון לב על שרצח את אמו ואחיו . אז עלה לשלטון בנו השלישי של יוחנן , אלכסנדר ינאי , שנחשב לגדול מלכי בית חשמונאי . הוא המשיך את כיבושי אביו , ובימיו הגיע שטחה של מדינת החשמונאים לשיא שלא היה דוגמתו מאז ימי ממלכת שלמה . ינאי שלט ביד רמה עד שנת 76 לפנה"ס ( למעלה מ 25 שנה , ( ובצוואתו העביר את שרביט ה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)