יוסי בן יועזר

' 01 ' בן ' ועזר יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם . יוסי בן יועזר אומר . יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם והוי שותה בצמא את דבריהם . יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר : יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים בני ביתך ואל תרבה שיחה עם האשה . באשתו אמרו , קל וחומר באשת חברו . מכאן אמרו חכמים : כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה , וסופו יורש גיהנום [ אבות , א ד-ה . 1 רקע ה'ססור' מד'נ' אנו נכנסים לתקופת הזוגות , המקבילה בראשיתה לתקופת החשמונאים . המאה השנייה לפנה"ס היא אחת המשמעותיות ביותר בתולדות עם ישראל בבירור זהותו הדתית והלאומית ובעמידת גבורה על משמר זהות זאת . ראשית המאה בהתפשטות היוונות ומרידת המקבים . בחצייה השני של המאה אנו עדים להתבססות השלטון החשמונאי ולהתעצמותו בכל מערכות השלטון עד להאחדת הכהונה והמלוכה . ימי הזוג הראשון מקבילים לימי אנטיוכוס אפיפנס . אפיפנס שלט בכוח רב ושאף לשוות דמות אחת לכלל הממלכה : "הכפר הגלובלי הסלווקי . " בספר מקבים א ( פרק א , ( 41 נשתמרה איגרת ששלח אנטיוכוס לכל ממלכתו , שבה הוא קורא לכולם להיות ע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)