פתיחה

פתיחה השער הראשון הוביל אותנו לתוך עולמה של התורה שבעל פה שהתרקם תוך התמודדות עס אובדן הנבואה . השער הנוכחי שונה במהותו מקודמו . עיקרו בתהליכים המדיניים שעברו על עמנו עם עליית יוון , גזרות אנטיוכוס , מלחמות החשמונאים , עליית המרינה החשמונאית והתפוררותה . אותנו מעסיקה השאלה הרוחנית — מקומם של חכמים בהנהגת האומה . אין מטרתנו לתאר את מהלכי ההיסטוריה אלא רק במקום הנצרך לנו להבנת משנתו ופעולתו של חכם מחכמי התקופה . תקופה זו מוכרת בתולדות התורה שבעל פה כ"תקופת הזוגות . " מעמד הכהונה מידרדר עם עליית יוון ועם קניית הכהונה בכסף מלא . לצד הידרדרות זו מתחילה הנהגת הזוגות , שנשענת בעיקר על גדולה בתורה ועל יוקרה בקרב השכבות העממיות . באמצע התקופה אנו נחשפים לצמיחתן של הכיתות השונות : פרושים , צדוקים ואיסיים . הצדוקים מנסים לשמר את הימים העתיקים שקודם מהפכת עזרא הסופר ואנשי כנסת הגדולה . הם מתבססים בצמוד לבית המקדש ומטפחים את מרכזיות הקודש והמקדש . האיסיים מתבצרים בעולמם הייחודי ובמערכת חיים נבדלת , וממרום האידאות שלהם משלחים את חצי מלחמתם ב"בני החושך . " הפרושים מפלסים דרך בהנהגת האומה תוך שימת לב ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)