יראתו קודמת לחכמתו: ר' חנינא בן דוסא

יראתו קודמת לחכמתו : ר ' חנ' נא בן דו 0 א רבי חנינא בן דוסא אומר : כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו - חכמתו מתקיימת . וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו — אין חכמתו מתקיימת . הוא היה אומר : כל שמעשיו מרובין מחכמתו - חכמתו מתקיימת . וכל שחכמתו מרובה ממעשיו — אין חכמתו מתקיימת 1 אבות , ג יא . [ לצד עולמם של חכמים פעלו כל הזמן דמויות משנה משמעותיות שלא היו שותפות למפעל היצירה של ההלכה אך השפיעו על עיצוב עולם הרוח בדרכם . בדרך כלל רואים אותן כקבוצה שלמה המכונה "חסידים . " לעומת החכמים היו החסידים מצוינים במידותיהם , בכוונתם ובצניעותם . הדמויות המרכזיות בקבוצה זו הן חוני המעגל וחנינא בן דוסא . בפרק זה אני מבקש לבודד בין הדמויות ולהעמיק בהבנת תורתו של חנינא בן דוסא . גם דמות זו אינה דווקא היסטורית . ר' חנינא שייך כרונולוגית לדור שלאחר החורבן ( כמו רבן יוחנן בן זכאי , ( אך אני מבקש להפגישו ולעמתו עם חוני המעגל . ר ' חנ'נא : עבודת ה' ללא בקשת נ ' 0 ם המדרש מספר את הסיפור הבא : מעשה בר' חנינא בן דוסא שראה בני עירו מעלין נדרים ונדבות לירושלים . אמר : הכל מעלין לירושלים נדרים ונדבות ואני איני מעלה דבר ? מה עש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)