עבדים ובנים: על עולמו של חוני המעגל ועולמם של עבדי ה'

עבדים ובנים : על עולמו של חוני המעגל ועולמם של עבדיה ' החיפוש אחר הקשר בין אדם לאלוהים במקביל לתחושת הניכור כלפי התרבות החדשה והזרה שנכנסה לארץ הביא להיווצרות קבוצות חדשות ואידאולוגיות מגוונות . התחושה של חיים ללא נבואה הביאה את כולם לחפש אחר מפתח הקסמים : איך מצליחים להשפיע מלמטה על המתרחש למעלה . התפילה מתחילה להיכנס למסילה יותר נורמטיבית , התעניות הפרטיות והציבוריות מתמסרות והחכמים מכוונים את הציבור ומראים את הדרך . בעבודת ה' הממוסדת הזו יש תסכול רב . אדם מסיים את תפילתו ולא יודע אם השפיע במשהו על העליונים . התודעה של "והיה אם שמוע תשמעו ... ונתתי מטר ארצכם" מבהירה לכולם , גם בהיעדר נבואה , שיש קשר בין מעשינו למעשיו , ובכל זאת הספק מחלחל והאדם מחפש משהו יותר וראי . ההיכרות עם חוני המעגל ופעולותיו מכניסה אותנו לעולם הכמיהה הדתית שבה אדם עומד בתפילה ובודק עד כמה בכוחו להשפיע על בוראו . רוונ' המעגל : בן המתרפק אצל אב'ו אחד המקורות הבולטים , המבהיר את המתח שבין העמל המפרך שבעבודת ה' לבין הבקשה למגע מידי וישיר עמו , הוא המעשה על חוני המעגל ושמעון בן שטח ( משנה תענית , ג ח . ( חוני המעגל ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)