אנטיגונוס איש סוכו: עולמו של אליטיזם רוחני

אנג ' 1 גונו 0 איש 0 וכ : 1 עולמו של אל'סיזם רוחני אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק . הוא היה אומר : אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם 1 אבות , א ג . 1 שמו של התנא הראשון המעביר אותנו מימי כנסת הגדולה לימי הזוגות כבר מצביע על השפעת ההלניזם על הארץ : אנטיגונוס . זהו שם יווני טהור המצביע על עומק הזדהות הורי החכם עם התרבות השלטת . תהליך ההתייוונות ביהודה מתרחש במקביל להשתלטות בית סלווקוס על הארץ . בתקופה שבה אנו עוסקים , ראשית המאה השנייה לפני הספירה , כבר מסתובבים בארץ אישים יהודים בעלי שמות יווניים כגון : הכהן יאסון , אופולומוס ואנטיגונוס * . מובן שלא רק שמות אומצו על ידי היהודים אלא גם תכנים ורעיונות . כחלק מן ההתמודדות עם רוחות יוון מתמודדים חכמי הארץ עם שאלות יסוד בהשגחה ובעבודת ה . ' באווירה זו של המאה השלישית לפני הספירה מעלה אנטיגונוס איש סוכו את השקפתו . כשם שאיננו יכולים לדייק בשאלת התאריך כך לא נתיימר לדייק בקביעת הזיהוי הפילוסופי של כל האישים הפועלים בסביבתו של אנטיגונוס . בכל דרך שבה נסתכל נמ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)