שמעון הצדיק - "גדול אחיו ותפארת עמו"

שמעון הצדיק " - גדול אחיו ותפארת עמו " שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה . הוא היה אומר : על שלשה דברים העולם עומד — על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים [ אבות , א ב . 1 רקע ה'ססורי סד'ני בפרק הקודם ראינו את מסגרת הזמן והפעולה של אנשי כנסת הגדולה ( בערך בין השנים 450 ל 300 לפנה"ס . ( נקודת הזמן היחידה שיש לנו מימי שמעון הצדיק , החכם הראשון המוזכר במשנת אבות , היא סיום תקופת אנשי כנסת הגדולה . סוף המאה הרביעית לפנה"ס מעלה את ההלניסטים לזירה . כיבושי אלכסנדר מוקדון במזרח הביאו להתמוטטות האימפריה הפרסית . אלכסנדר הגדול איחד את הממלכה הפרסית עם ממלכת מוקדון ועם ממלכת יוון . זו היתה ראשיתה של תקופה חדשה לגמרי באזור , שנתנה אותותיה בכל התחומים : סדרי שלטון , השפעות תרבותיות ודתיות . הממלכה המאוחדת הגדולה לא האריכה ימים והתפצלה לכמה ממלכות . בסוריה ובסביבתה שלטה הממלכה הסלווקית שלה מיוחס אחד החידושים המעניינים של התקופה : מניין השטרות , שהוא לוח ספירת השנים ששנת הראשית שלו מיוחסת לראשית הממלכה הסלווקית , 312 לפנה"ס . כך למשל אומרת הגמרא :  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)