אנשי כנסת הגדולה

אנשי כנסת הגדולה משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה . הם אמרו שלשה דברים : הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה [ אבות , א או . מסכת אבות מכניסה אותנו לעולמה של התורה שבעל פה . המסכת פותחת בתיאור העברת התורה : סיני , משה , אנשי כנסת הגדולה . הרבה יש לנו ללמוד על דרכי מסירת תורה שבעל פה , אך אנו נתמקד בשלב האחרון שהוא גם השלב הראשון בעולמם של חכמים : שלב המעבר מנביאים לאנשי כנסת הגדולה . רקע היסטורי מדינ" בשנת 539 לפנה"ס כבש כורש מלך פרס את בבל , כיבוש שהחל למעשה את התקופה הפרסית , המסיימת את ימי גלות בבל ופותחת את ימי שיבת ציון . שבעים שנות גלות בית ראשון מסתיימות עם הצהרת כורש ועם תחילת העלייה לארץ ישראל בעקבותיה . מדיניות פרסית זו , של השבת העם לארץ המקור שלו , לא היתה מכוונת דווקא כלפי היהודים אלא כלפי כלל נתיני האימפריה הפרסית . היא התבססה על עקרון מתן חופש דת לכל נתיני האימפריה והענקת אוטונומיה מנהלית . שיבת ציון נעשתה על חשבון קופת המדינה הפרסית , כאינטרס של השלטון , שגם ראה חשיבות בהושבת נתיניו בגבולה המער...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)