פתיחה

9 ת'רוה במעמד הר סיני חווה עם ישראל רגע של התגלות בראיית קולות . המחזה קשה , ובעומדם מרחוק מבקשים בני ישראל ממשה ... : דבר אתה עמנו ונשמעה ; ואל יךבר עמנו אלהים פן נמות ... ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים 1 שמות , כ טו , יז . 1 ראיית הקולות , יהא הסברה אשר יהא , מביאה את העם לעוצמה ריגושית מבהילה ומרתיעה . בני ישראל מגיבים בויתור על הראייה ואף על השמיעה הישירה מפי ה : ' "דבר אתה עמנו ונשמעה" — קבלת התורה דרך משה ולא מקולו הישיר של ה . ' מכאן ואילך תהיה התקשורת שבין ה' לישראל בשמיעת האוזן . משה יקבל את התורה וימסור אותה ליהושע על מנת שזה ימסור אותה הלאה מאיש לאיש - הכל בתהליך מתמשך של שמיעה . בצד התורה שהועברה מאוזן לאוזן פעלו לאורך כל תקופת הבית הראשון נביאים שידעו לשרטט את קווי האופק והחזון של רצון הי . גם אם לא שמעו בקולם ידעו הכל שה' נוכח בהתגלות ישירה דרך עבדיו הנביאים . ימי הבית השני מתאפיינים בהסתלקות הנבואה ובתחילת עולמם של חכמים . בתקופה זו , שבה אין כלל התגלות , יש צורך להטות את האוזן ולהקשיב באופן מדויק ומדוקדק לקולה של החוכמה הקשורה לקולו של ה . ' אמנם , בהיעד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)