תורה והיסטוריה בכפיפה אחת

תורה והי סטוריה בכ 9 ' 9 ה אחת על הספר ועל לקחו דניאל שוורץ יש בירושלים דרשנים מרביצי תורה רבים ומחוננים , אולם המחבר , הרב ד"ר בנימין לאו , רבו של בית הכנסת הרמב'ין בדרום ירושלים וראש בית המדרש בבית מורשה , קובע לעצמו נישה מיוחדת ומעניינת . יעידו על כך מאות האנשים שפקדו את בית הכנסת מדי שבת בשבתו בקיץ תשס"ד כדי לשמוע את שיעוריו על "פרקי אבות" — השיעורים העומדים ביסודו של ספר זה , המוגש כעת לציבור הרחב . ואין בכך פלא . די בכך שניתן את הדעת לשני תאריו של המחבר , תארים שהצמדתם אינה שכיחה בימינו — לא כל שכן אם נעלעל בספר המונח לפנינו — שאז נראה מיד שיש כאן צירוף מיוחד . שכן על השאלה האם לפנינו ספר היסטוריה או ספר דרשות מתבקשת תשובה אחת בלבד : כן . מצד אחד יש כאן דברים שנאמרו כפירושים למשניות הפרק הראשון של מסכת אבות . כתיבת פירוש למשניות או דרשות לגביהן — זוהי בוודאי מלאכתו של רב , של תלמיד חכם . אולם מצד שני , המסכת שנבחרה יוצאת דופן לגמרי בהשוואה לכל שאר מסכתות המשנה , שהרי אין בה הלכה אלא " רק" דברי חינוך ומוסר . ואף מכל פרקי מסכת אבות חורג הפרק הראשון בכך שמבנהו הוא מבנה היסטורי מובהק...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)