מבוא

מבוא שילוב בין עולמות הוא משאת נפשם של רבים , ניסיונם של מעטים והצלחתם של בודדים . מאז ימי ראשית התורה שבעל פה היו אישים שהשתדלו להכיל בתורתם את חוכמת העולם ולהרחיב את השמועה . בעת העתיקה היה זה הלל הזקן שהפתיע את זקני בתירא בשיטות לימוד שלא היו מקובלות בבית מדרשם ; בעת החדשה היו אלו חכמים מובהקים דוגמת הרד"צ הופמן או הרי '' י ויינברג שהטמיעו לתוך בית מדרשם שיטות לימור שרכשו מן האקדמיה . רבנים אלו הנהיגו את עולמה של האורתודוקסיה במערב אירופה תוך סלילת דרך של תורה עם חוכמה אקדמית . אולם הם היו היוצאים מן הכלל . בדרך כלל היו הישיבה והאקדמיה צרות זו לזו . גם בעולם הישיבות הקשור למודרנה אין הכלה חד משמעית של עולם האקדמיה . יש חשיפה ברמה זו או אחרת לפירות הלימוד האקדמי , היוצרת תנועת מטולטלת של גירוי ודחייה . בשנים האחרונות אנו עדים לתוצאות תנועת מטוטלת זו : מצד אחד יותר רבנים ותלמידי ישיבה מחפשים את ההשכלה האקדמית , לשמה או שלא לשמה , ומצד אחר , החשדנות כלפי מדעי היהדות גברה , ויותר מלחמות מוכרזות כלפיה מצד עולם הישיבה . חששם של אנשי הישיבה , מובן . עולם הישיבה מבקש לחנך אדם מאמין ללא ספקו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)