תוכן

תוכן מבואות מבוא 11 תורה והיסטוריה בכפיפה אחת / דניאל שוורץ 15 שער ראשון : מנבואה להלכה 21 פתיחה 23 אנשי כנסת הגדולה 25 שמעון הצדיק - "גדול אחיו ותפארת עמו" 38 אנטיגונוס איש סוכו : עולמו של אליטיזם רוחני 47 עבדים ובנים : על עולמו של חוני המעגל ועולמם של עבדי ה' 62 יראתו קודמת לחכמתו : ר' חנינא בן דוסא מבט לימינו : בני בניו של חוני המעגל 84 הערות לשער ראשון 86 שער שני : תקופת הזוגות — בין דת למדינה 91 פתיחה 93 יוסי בן יועזר 95 יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי 108 יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח : צדק צדק תרדוף שמעיה ואבטליון : בעיצומה של מלחמת אריסטובלוס והורקנוס 137 מבט לימינו : חנוכה — רישומו של חג במהלך הדורות 143 הערות לשער שני 147 שער שלישי : שמאי , הלל ותלמידיהם 151 פתיחה 153 בין הלל לשמאי 155 בית הלל ובית שמאי — בין קודש לחול 175 שמאי ותלמידו בבא בן בוטא 187 מבט לימינו : בני בניו של הלל הזקן 196  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)