הערות

הערות בל המובאות מן הברית החדשה לקוחות מן התרגום העברי של פרופ' פרנץ דליץ / אלא אם כן מצוין אחרת ( הערת המתרגמת . ( הערות לפרק הראשון . Amsterdam I 973 , pp . 25-26 Pseudo-Athanasius , Canons I 4 , ed . and trans . W . Reidel & W . E . Crum , 1 ראו ; ; Rome 1996 , pp . 707-763 I'Eglise d'Egypte an IV siecle , Collection de I ' ecole francaise de Rome 216 , A . Martin , Athanase d'Alexandrie et וכן המאמר : I ' ecole francaise de Rome 248 , Paris 1998 , pp . 59-70 L ' eveque dans la cite du IV au V siecle : Image et autorite , Collection de 'Canons d'Athanase ' . Devoirs et realites " , ed . E . Rebillard & C . Sotinel , "L'image de I ' eveque a travers les Codex Justinianus 1 . 2 . 12 , ed . P . Kriiger , Zurich 1967 , p . 13 2 3 ראו הכתובת מרומא : . numquam defuere , unde opus caeleste fecisset " Zurich 1970 , no . 1 103 . 5 : " pauperum amator , aelemosinae deditus omnis , cui E . Diehl , lnscriptiones latinae christiannae veteres 1 , לכתובות מגליה ראי : . Blant , Inscriptions chretie...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית