פרק שלישי "ענווה ושפלות רוח": עוני וסולידריות באימפריה הרומית המזרחית

פרק שלישי " ענווה ושפלות רוח : " עוני וסולידריות באימפריה הרומית המזרחית עד כה נוכחנו לדעת כי עלייתו של רעיון "הדאגה לעניים" והתבססותו בחברה הרומית המאוחרת לא היו תהליכים פשוטים כלל וכלל . אין לראות בהן תופעות שנבעו מחדירתה אל העולם הרומי של בשורת האהבה והצדקה , \ Das Evcmgelium der Liebe und HUfleistimg שהכנסייה הנוצרית הטיפה לה מראשית ימיה . אדרבה , בפרק הראשון למדנו כי זכויות היתר שקיבלה הכנסייה אחרי התנצרותו של קונסטנטינוס בשנת 312 לסה"נ שינו באורח דרמטי את ממדיה של הצדקה הנוצרית , את טבעם של מוסדות הצדקה הנוצריים ואת המשמעות שקיבלה צדקה זו בעולם שהיה עדיין נוצרי רק בחלקו . הצדקה לא הייתה עוד עניין קהילתי פנימי המכוון לפתור את מצוקתם של הנזקקים מקרב המאמינים בלבד . "אהבת עניים" הפכה לתכונה הנדרשת מאיש ציבור , וכישופים וכמרים נדרשו לנהוג על פיה בתמורה לזכויות היתר שקיבלו . כמו כן ראינו כי צמיחתה של חברה חדשה שהדגישה את "אהבת העניים" לא נבעה מעלייה במספר העניים או מהחרפת הקיטוב החברתי בין העשירים לעניים בחברה הרומית המאוחרת . ענייננו כאן בשינוי שחל בתפיסת העולם החברתית . בעת העתיקה ה...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית