פרק שני "מושלי העניים": הבישופים ועריהם

פרק שני " מושלי העניים : " הבישופים ועריהם באוסף מצרי קופטי של שאלות ותשובות כלן המאה השישית לסה"נ נשאל הפטריארך קירילוס מאלכסנדריה מהן הסגולות הנדרשות מבישוף טוב : " כישרון לנבואה [ הוא ענה כמדומה ] אינו שווה מאומה בהשוואה ליכולת 1 לתת לנזקקים . " אפילו לשטן לא היו ספקות בעניין . בדברו מתוך גרונה של אישה אחוזת דיבוק בגלןה במאה השישית , הוא הזכיר לבישוף את חובותיו הבסיסיות . אל לו לבזבז את זמנו בפעולה למען עמיתו , בישוף קדוש ונרדף : " כל שנדרש ממך הוא שתשמור בשימת לב על נכסיה של כנסייתך , לבל יכלו המשאבים המיועדים לסיוע לעניים . " אכן , אמנותו של הבישוף הטוב הייתה התבונה לדעת כיעד "למשול בעניים . " בהתחשב בתמימות הדעים ששררה ברחבי העולם הרומי והפוסט רומי במאות הרביעית , החמישית והשישית , שלפיה חובתו הראשונה של הבישוף היא הדאגה לעניים , חשוב במיוחד להגדיר בזהירות מה היה מובנה של המילה "עני" בעיני בני הזמן . היסטוריון של התקופה הזו צריך להיות ער תמיד ל"דו משמעות הבעייתית הטמונה במילה עני , " באמירתם של מנסחי 4 חוק העניים האנגלי החדש של שנת 834 ו . מקורות נוצריים מן התקופה אינם מסייעים לנ...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית